img88 (1)

Sirius Broker de Asigurare SRL este o societate infiinţată în anul 2011, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1099/ 27.12.2011 şi este înregistrată în Registrul Brokerilor sub nr. RBK-708/ 28.12.2011.

Cheia succesului nostru este orientarea către client. Din acest motiv echipa noastra este în contact permanent cu piaţa asigurărilor şi analizează activitatea clienţilor pentru a le înţelege necesităţile prin prisma strategiei de dezvoltare a acestora. Astfel, avem garanţia identificării soluţiilor optime.