Asigurări generale

 • Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale)
 • Asigurări de sănătate
 • Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare)
 • Asigurări de mijloace de transport feroviar
 • Asigurări de mijloace de transport aerian
 • Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial
 • Asigurări de bunuri în tranzit
 • Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale
 • Alte asigurări de bunuri
 • Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule
 • Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian
 • Asigurări de răspundere civilă pentru mijloacele de transport maritim, lacustru şi fluvial
 • Asigurări de răspundere civilă
 • Asigurări de credite
 • Asigurări de garanţii
 • Asigurări de pierderi financiare
 • Asigurări de protecţie juridică
 • Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă permanentă

Asigurări de viaţă

 • Asigurări de viaţă care includ: asigurarea la termen de supravieţuire, asigurare de deces,  asigurarea la termen de supravieţuire şi de deces (mixtă de viaţă), asigurarea de viaţă cu rambursarea primelor.
 • Anuităţi
 • Asigurări de viaţă suplimentare: asigurări de deces din accident, asigurări de vătămări corporale, asigurări de incapacitate permanentă din boală, asigurări de incapacitate permanentă din accident, asigurări de incapacitate temporară de boală, asigurări din incapacitate temporară din accident, asigurări de spitalizare, asigurări de cheltuieli medicale, asigurări de boli grave, asigurări de şomaj, când acestea sunt subscrise suplimentar unui contract de asigurări de viaţă
 • Asigurări permanente de sănătate