Fără costuri suplimentare și fără a percepe comisioane, societatea noastră oferă clienţilor săi urmatoarele servicii:

Auditul contractelor de asigurare în vigoare

Contractele de asigurare au un limbaj propriu, excesiv de specializat. Noi, SIRIUS BROKER DE ASIGURARE, realizăm o analiză profesionistă a acestora, furnizând într-un timp foarte scurt un studiu care conţine informaţii despre calitatea acoperirii furnizate de contractele de asigurare, raportul calitate-preţ şi principalele expuneri care decurg din activitatea desfăşurată de client şi care ar putea afecta afacerea acestuia.
Toate acestea sunt însoţite de comentarii şi recomandări, astfel încât clientul nostru va avea o imagine clară atât asupra felului în care îi este protejată afacerea, cât şi asupra modului de îmbunătăţire a acoperirii şi de reducere a costurilor cu asigurarea.

Consultanţă de specialitate

Noi, SIRIUS BROKER DE ASIGURARE, prin reprezentanţii nostri analizăm condiţiile de risc şi recomandăm soluţii profesioniste pentru ca fiecare client să poată lua cea mai bună decizie cu privire la modul şi gradul în care isi protejeaza afacerea, atât din punct de vedere patrimonial, cât şi din punct de vedere al răspunderii.

Intermedierea contractelor de asigurare

În vederea încheierii unui contract de asigurare, noi, SIRIUS BROKER DE ASIGURARE, realizeazăm o conexiune între client şi asigurator, însă reprezintăm doar interesele clientului, punându-i acestuia din urmă la dispoziţie informaţii actualizate la zi despre asiguratori şi condiţiile de asigurare practicate.
Întreaga noastră experienţă este folosită astfel încât clienţii noştri să poată beneficia de condiţii optime atât în momentul subscrierii poliţei de asigurare, cât şi pe parcursul derulării acesteia şi, cel mai important, în cazul producerii unui eveniment nefast.

Gestionarea contractelor de asigurare

Cu ajutorul unui sistem informatic creat special pentru a facilita gestionarea contractelor de asigurare, clienţii noştri sunt informaţi periodic despre situaţia ratelor si a poliţelor de asigurare scadente, despre coordonatele necesare efectuării plăţilor si orice alte informaţii în vederea derulării în cele mai bune condiţii a contractelor de asigurare.

Asistenţă în caz de daună

Noi, SIRIUS BROKER DE ASIGURARE, oferim asistenţă în momentul producerii daunei, asigurând o instrumentare corectă a dosarului de daună şi informând periodic clientul cu privire la derularea acestuia. Astfel se aduce un aport semnificativ în lichidarea daunei în cel mai scurt timp posibil şi în condiţii cât mai avantajoase pentru client.